Medomety

Medomet patrí medzi najdôležitejšie včelárske potreby k získavania včelieho medu. Existuje niekoľko typov - tangenciálne, radiálne či zvratné. Každý typ sa vyrába v rôznych variantách ako napr. priemer bubna, pohon, množstvo a rozmery použitých rámikov atď. Pri výbere medometu je dôležitá výška rámika a počet včelstiev. Medomet je praktické mechanické zariadenie určené na získavanie včelieho medu zo včelích plástov. Odviečkované zásobné plásty sa umiestňujú naplocho k stenám medometu a po roztočení otočného bubna je z odviečkovaných buniek med vytáčaný na steny medometu, odkiaľ steká na dno a ústím vyteká do pripravenej nádoby na med. Medomety sa delia podľa usporiadania rámikov v bubne nasledovne:

Tangenciálne medomety sú pomenované podľa krivky tangens, ktorá vzniká usporiadaním rámikov vnútri medometu. Rámiky sú vytáčané z každej strany zvlášť a tento medomet zvládne vytočiť aj medovicové medy.

Zvratné medomety majú tú výhodu, že rámiky vnútrii sa otáčajú samy a teda ich nie je nutné otáčať manuálne ako u ostatných typov medometu.

Radiálne medomety majú rámiky rozmiestnené lúčovito smerom k osi otáčania. Konštrukcia tohto medometu je jednoduchšia, ale čas vytáčania je dlhší. Tento medomet môže mať ťažkosti pri vytáčaní hustejšieho medu či vychladnutých plastov.

Vynález medometu bol revolúciou vo včelárskom remesle. Do roku 1865, kedy si Franz von Hruzcha nechal patentovať prvý medomet, sa totiž med získaval z plástov lisovaním, čo nenávratne ničilo včelie plásty, alebo odkvapkávaním, čo bolo zase veľmi pomalé.