Radiálne

Radiálne medomety (tzv. lúčové medomety podľa prirovnania ukladania rámikov v smere slnečných lúčov) sú vynikajúcim riešením pre včelárov, ktorí vytáčajú nízko a stredne viskózne druhy medov z nízkonastávkových úľov. Rámiky sa ukladajú do koša smerom k osi. Odstredivá sila a prirodzený sklon buniek v plástoch spôsobuje, že sa obe strany rámika vytáčajú súčasne a netreba ich obracať. Radiálny kôš sa dá zameniť na tangenciálny vložením dodatočných mriežok. Umožní to vytáčanie väčších rámikov do výšky 30 cm. 

Pri výbere medometu je dôležitá výška rámika a počet včelstiev !