Zvratné

Zvratné medomety sa používajú na vytáčanie vysoko viskóznych medov, ktoré sa ťažko vytáčajú - ako napr. lesný med. Prednosťou takýchto medometov je to, že rámiky sa v ňom nemusia vyberať a obracať. Keď je medomet v kľude, kazety smerujú k osi. Pri otáčaní koša doprava alebo doľava sa kazety obracajú tangenciálne k medometu. V našej ponuke sú rôzne veľkosti zvratných medometov, aby sme vedeli uspokojiť potreby všetkých včelárov od záujmových až po profesionálov. Kazeta je vyrobená z nerezových tyčí s presnou hustotou tak, aby sa plásty pri vytáčaní nepoškodili. Kazety sú medzi sebou prepojené špeciálnym mechanizmom. Tatko skonštruovaná kazeta garantuje, že med pri vytáčaní nezostáva v kazetách a rámiky sú po vytáčaní suché.

Všetky medomety sa dajú na objednávku vyrobiť s ohrievaním dna alebo bubna. Takáto pomoc príde vhod, keď sa vytáča med viac dní, je výborný na vytáčanie hustého medu pri nízkych teplotách alebo pri čistení medometu. Ohrievaním dna medometu med z neho rýchlejšie  vyteká a rýchlejšie preteká cez sitá. 

Pri zvratných medometoch odporúčame automatické ovládanie, ktoré umožňuje, aby sa celý proces vytáčania vykonal samostatne.

Pri výbere medometu je dôležitá výška rámika a počet včelstiev !