Prostriedky pre komplexnú ochranu proti škodcom.

  1. Sortiment PROTECT® zabezpečuje komplexnú a účinnú ochranu proti škodcom vyskytujúcich sa v domácnostiach.
  2. Sortiment BioStop® je význačný tým, že neobsahuje insekticídne látky, ale svoju účinnosť prejavuje na dômyselnej konštrukcii v závislosti od biológie jednotlivých škodcov. Sú určené na monitorovanie výskytu hmyzu v každej prevádzke, najmä v potravinárskej prvovýrobe a do domácností. Na základe ich výsledkov vieme určiť stupeň, zdroj a pohyb škodcov, čím môžeme predísť nákladnej regulácií.