Výkup

Vykupujeme nasledovné produkty:

  

Produkt

Cena za 1 kg

   Vosk

  6,00  €

   Vosk extra žltý - voňavý

  7,00  €

   Voštiny

  4,50 € - ohodnotí sa výťažnosť a  vosk z voštín

   Odpad po spracovaní voštín

  0,13  €

   Sušený peľ

 MOMENTÁLNE POZASTAVENÝ - neberieme s čiernymi a svetlými guličkami 

   Propolis

 29,00  €

   Med

 MOMENTÁLNE POZASTAVENÝ - cena dohodou

 UPOZORNENIE: Pri poštovom zasielaní Vaších produktov (vosk, voština) na našu adresu priložte aj vyplnený a podpísaný formulár, kde čestne prehlasujete, že zasielané produkty nepochádzajú zo včelstva napadnutého chorobou Mor včelieho plodu.

 

Platbu v hotovosti prosím nahláste deň vopred !

 

Kontaktujte nás !